Ustaw jako domową Dodaj do ulubionych Drukuj Wyślij e-mail
ENTRE.PL Team
Zawodnicy
Galerie
Artykuły
Linki
Tapety
Forum
Trasy biegowe

Nagrody

Aktualności

GP Żoliborza 2011 - wyniki
Kupno zdjęć
Konkursy

Strona główna

O nas
Kontakt
Prasa
Regulamin
Statut
Zasady przyjmowania nowych członków
Portfolio
Fanklub

Forum klubowe

E-TRENER
Informacje o trenerze
Trenowani zawodnicy
Pomoc i porady
Artykuły
Kontakt

Zadaj pytanie

Organizowane biegi
V WIELKA URSYNOWSKA
17. Bieg Mikołajkowy - 10km
17. Bieg Mikołajkowy - biegi dzieci
7 Bieg Entre - Integracja
I Żoliborski Cross Nadwiślański
XVI Żoliborski Bieg Mikołajkowy
XVI Żoliborski Bieg Mikołajkowy- dzieci
6. Bieg ENTRE.PL
GP Żoliborza 2011
15 Bieg Mikołajkowy - dzieci
15 Bieg Mikołajkowy - dorośli
V Bieg ENTRE.PL - dorośli
V Bieg ENTRE.PL - dzieci
14 Bieg Mikołajkowy - dorośli
14 Bieg Mikołajkowy - dzieci
IV Bieg ENTRE.PL - dorośli
IV Bieg ENTRE.PL - dzieci
III Bieg ENTRE.PL - 10 km
III Bieg ENTRE.PL - Dzieci
II Bieg ENTRE.PL - 10 km
I Bieg ENTRE.PL - 10 km
I Bieg ENTRE.PL - dzieci
Zawody
Terminarz
Wyniki
Foto sklep
Plik cyfrowy
Wydruk zdjęć

Aktualności
12-11-2017
Drużynowe zwycięstwo ENTRE.PL Teamu w II Biegu Orła w Czosnowie

10-10-2017
Ruszyły zapisy do XI Górskiego Biegu ENTRE

25-09-2017
Beata Andres - III Miejsce Open Kobiet w XVII Maratonie Warszawskim

16-09-2017
Filip Babik triumfatorem II Bielańskiego Biegu Dzika na 5km! 

13-09-2017
Podium dla Beaty Andres w Warsaw Track Cup 2017

24-07-2017
Beata Andres Mistrzynią Polski Masters w biegu na 5 km


Archiwum

Opis biegu
Zapisz się
Lista startowa
Wyniki
Aktualności
Sponsorzy


V Bieg ENTRE.PL - dorośli


29-05-2010


Pobierz dyplomdyplomWpisz poniżej numer startowyDyplom w formacie PDF, wielkość pliku ok. 1,9 MB.


Regulamin V Biegu ENTRE.PL Team.


§ 1. Organizator
 1. Organizatorem V Biegu ENTRE.PL jest stowarzyszenie Klub Sportowy ENTRE.PL Team z siedzibą w Magdalence, nr KRS 0000241287, siedziba: ul. Polna 28 Magdalenka, 05-506 Lesznowola, adres e-mail: entre@entre.pl, strona www: www.team.entre.pl,
 2. Dyrektorem V Biegu ENTRE.PL jest Bartosz Matczak - adres e-mail: bmatczak@gmail.com
§ 2. Termin i miejsce
 
Data: 29 maja 2010r. (sobota) w godzinach 9.00-14.00
Miejsce: Warszawa- 3 pętle wokół Cytadeli Warszawskiej
Dystans: ok.10km
Start biegu głównego przewidziany jest na godzinę 11.00.

§ 3. Cel imprezy
 1. Celem imprezy jest:
 • koleżeńska rywalizacja sportowców-amatorów w biegu długodystansowym,
 • promocja aktywności fizycznej,
 • promocja rekreacyjnych terenów zielonych dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy,
 • promocja dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy,
 • integracja środowisk sportowców-amatorów.
§ 4. Trasa biegu
 1. Bieg odbędzie się na odpowiednio oznakowanej trasie o nawierzchni naturalnej, na którą składają się trzy okrążenia wokół Cytadeli Warszawskiej. Trasa jest pagórkowata. Trasa nie posiada atestu.
 2. Na trasie będzie usytuowany jeden punkt odświeżania zaopatrzony w napoje. Zawodnicy na każdym okrążeniu będą mogli skorzystać z punktu odświeżania
§ 5. Uczestnictwo w biegu głównym
 1. Udział w biegu wziąć mogą osoby, które spełniają poniższe warunki:
 • w dniu biegu mają ukończone 16 lat,
 • w czasie weryfikacji w biurze zawodów przedstawią zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w biegu długodystansowym i/lub podpiszą oświadczenie o braku takich przeciwwskazań,
 • uiściły opłatę startową. 
 1. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są ponadto przedstawić przy weryfikacji oświadczenie opiekuna (opiekunów) ustawowych o zgodzie na udział w biegu.
§ 6. Zgłoszenia
 1. Zgłoszenie uczestnictwa w biegu następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie internetowej www.team.entre.pl w terminie do 21 maja 2010 r. lub do wyczerpania limitu miejsc (opłaconych). Po tym terminie zgłoszenie może być dokonane wyłącznie 29 maja 2010 r. w biurze zawodów w godzinach od 8:00 do 9:30. Zgłoszenia w biurze zawodów będą możliwe tylko w przypadku, gdy limit uczestników biegu nie zostanie przekroczony.
 2. Uczestnicy otrzymują numery startowe według kolejności wpłat. Wydawanie numerów odbywać będzie się w czasie weryfikacji w biurze zawodów. Organizator dopuszcza możliwość wydawania pakietów także w innym terminie i miejscu. Informacja taka zostanie podana na stronie internetowej biegu.
 3. Ustanawia się limit ilości uczestników imprezy na 300 osób.
 4. Uczestnik, który dokonał zgłoszenia za pośrednictwem formularza internetowego i wniósł opłatę startową, lecz rezygnuje z udziału w imprezie, może wskazać osobę, na rzecz której zrzeka się uczestnictwa. Zgłoszenia zmian na liście startowej możliwe są wyłącznie do 21 maja 2010 r. poprzez złożenie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zgłoszenia dokonane z adresu e-mail innego niż podany przy rejestracji nie będą rozpatrywane. Osoba, na rzecz której zrzeczono się uczestnictwa, zobowiązana jest niezwłocznie skontaktować się z organizatorem w celu weryfikacji i korekty listy startowej. Postanowienia § 8 pkt 1 stosuje się odpowiednio. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy dokonania zmian na liście startowej, jeśli powstaną uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości oświadczenia osoby rezygnującej z udziału w imprezie.
§ 7. Opłaty
 1.  Opłata startowa, płatna przelewem wynosi:
 • 30 zł do dnia 28 maja 2010r (decyduje data wpływu pieniędzy na konto)
Opłatę należy wnieść na rachunek bankowy:

ENTRE.PL Team
Volkswagen Bank Polska SA
75 2130 0004 2001 0346 7511 0001

Należy zachować potwierdzenie przelewu i okazać je na żądanie organizatora, gdyby wpłata dokonana została w terminie uniemożliwiającym zaksięgowanie jej na rachunku organizatora do dnia zawodów.
50 zł przy wpłatach dokonanych w biurze zawodów w dniu 29 maja 2010 r

2. Opłata uiszczona nie podlega zwrotowi. Przekazanie uiszczonej opłaty startowej na rzecz osoby trzeciej możliwe jest wyłącznie w przypadku, o którym mowa w § 6 pkt 4.

§ 8. Świadczenia
 1. Każdy uczestnik biegu otrzyma numer startowy oraz pakiet startowy uzależniony od możliwości sponsorów biegu
 2. Każdy uczestnik po zakończeniu biegu otrzyma napoje i drobny poczęstunek.
§ 9. Klasyfikacje

W biegu prowadzone będą następujące klasyfikacje:
 
a) generalna mężczyzn,
b) generalna kobiet,
c) w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn:

kobiety: mężczyźni:

K-16: 16 - 19 lat; M-16: 16 - 19 lat;
K-20: 20 - 29 lat; M-20: 20 - 29 lat;
K-30: 30 - 39 lat; M-30: 30 - 39 lat;
K-40: 40 - 49 lat; M-40: 40 - 49 lat;
K-50: 50 - 59 lat; M-50: 50 - 59 lat;
K-60: powyżej 60 lat; M-60: 60 - 69 lat;
M-70: powyżej 70 lat;

W przypadku braku osób z danego przedziału wiekowego, klasyfikacja w tej kategorii nie będzie przeprowadzona.

d) Klasyfikacja drużynowa:

4 uczestników bez względu na płeć reprezentujących klub sportowy/grupę biegową/firmę. Uczestnicy powinni zadbać o podanie w zgłoszeniach jednolitych nazw klubu, w przeciwnym wypadku drużyna może nie zostać sklasyfikowana.

§ 10. Nagrody
 1. Puchary dla zdobywców miejsc 1-3 w klasyfikacji generalnej kobiet, mężczyzn i drużynowej oraz dla zwycięzców kategorii wiekowych.
 2. Inne nagrody (pieniężne lub rzeczowe) będą wręczane w zależności od możliwości sponsorów biegu.
 3. Ewentualne nagrody pieniężne będą przelewane na rachunki bankowe wskazane przez osoby nagrodzone.
 4. Ponadto wśród wszystkich uczestników biegu zostaną rozlosowane nagrody rzeczowe przekazane przez sponsorów.
§ 11. Postanowienia końcowe i informacje dodatkowe:
 1. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane na piersi w sposób umożliwiający ich odczytanie zespołowi sędziowskiemu.
 2. Zawodnik po zakończeniu biegu zobowiązany jest opuścić oznakowaną strefę mety po sklasyfikowaniu przez zespół sędziowski. Zabrania się jakichkolwiek zmian kolejności w obrębie strefy mety. Pod groźbą dyskwalifikacji zabrania się ponownego przekraczania linii mety.
 3. Pisemne protesty dotyczące wyników przyjmowane są w ciągu 24 godzin od publikacji pierwszych, nieoficjalnych wyników biegu na stronie www.team.entre.pl Protesty będą rozpatrywane w ciągu 3 dni. Ostateczne decyzja co do wyników zawodów należy do Dyrektora Biegu.
 4. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie V Biegu ENTRE.PL.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione bez nadzoru rzeczy uczestników biegu.
 6. Biuro zawodów mieścić się będzie w Gimnazjum Nr 55 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Bytnara ps. "Rudy" przy al. Wojska Polskiego 1A.
 7. Program V Biegu ENTRE.PL:

  Biuro zawodów czynne od godziny 9:00 do 10:30

  Start do biegu głównego o godz. 11.00.
  Zakończenie zawodów, wręczanie i losowanie nagród niezwłocznie po zakończeniu biegu przez wszystkich zawodników.

 8. Złożenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego i odbiór numeru startowego jest równoznaczny z podporządkowaniem się niniejszemu regulaminowi.
 9. Wiążąca interpretacja niniejszego regulaminu należy do Dyrektora V Biegu ENTRE.PLMapka trasy
Sponsor Główny V Biegu ENTRE.PL Team

SponsorzyPatronat medialny

Patronat Honorowy

Burmistrz Dzielnicy Żoliborz Miasta Stołecznego Warszawy

 

Aktualności .::. Zawodnicy .::. Galerie .::. Artykuły .::. Terminarz .::. Wyniki
Sztuka Biegania .::. Sztuka Kadru .::. Strona główna
Copyright © 2005-2011 ENTRE.PL Team